ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που του ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που θελήσει να πραγματοποιήσει κάποια αγορά.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα γνωστοποιηθούν στην Εταιρία από το υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ιστοσελίδας, (αγορά υπηρεσιών, προϊόντων κλπ), για την ενημέρωση του αγοραστή/χρήστη για επικείμενες προσφορές (πχ. newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή του χρήστη/αγοραστή αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Για την αγορά των εκάστοτε προσφερόμενων προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η Εταιρία, θα ζητηθούν, αναλόγως την περίπτωση, από τον αγοραστή να δηλώσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, δίχως την τήρηση των αρμόδιων διατάξεων του ν.2472/1997. Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων.

Η ιστοσελίδα δεν αρχειοθετεί ούτε επεξεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών και τα στοιχεία ασφαλείας αυτών και συνεπώς σε κάθε συναλλαγή ο χρήστης θα οφείλει να επανεισάγει κάθε φορά τα απαιτούμενα στοιχεία του μέσου πληρωμής που θα χρησιμοποιήσει.

Cookies
Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αβλαβή προς κάθε λογισμικό/λειτουργικό, αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση χρηστών κλπ. Οι χρήστες θα μπορούν να απενεργοποιούν αν θελήσουν τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν.